Over

Over mij

Remedial teaching arnhemIk ben sinds 2001 werkzaam als remedial teacher, zowel in het (speciaal) basisonderwijs als in het (speciaal) voortgezet onderwijs. Ik heb veel ervaring met het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende leer- en/of sociaal emotionele problemen. Mijn activiteiten bestaan uit onder meer observeren en onderzoeken, opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en multidisciplinair overleg.

Lees meer over mij

 

Remedial Teaching en meer.

Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er professionele ondersteuning  gegeven wordt aan kinderen en jongeren met een bepaalde leerproblemen en -achterstanden en/of sociaal-emotionele problemen.
Lees meer over remedial teaching

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is extra ondersteuning voor kinderen en jongeren die gedurende een bepaalde periode niet (goed) mee kunnen komen in de les, die moeite hebben met plannen, structureren en effectief leren van het huiswerk.
Lees meer over huiswerkbegeleiding

Bijles

Bijles kan gegeven worden voor alle vakken op elk niveau, aan leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.
Lees meer over bijles

 

 

 

Referenties

Referenties

Kinderen gaan graag met haar mee, eigenlijk willen ze allemaal wel RT. Haar werk bestaat vooral uit extra ondersteuning bij het leren lezen, schrijven en rekenen.

Sandra staat voor mij garant voor leerlinggerichtheid, deskundigheid, betrokkenheid en passie. Ik kan haar van harte aanbevelen.

Sandra is gedurende 7 jaar mijn collega geweest en heeft zeker mijn eerste indruk bevestigd. Daarnaast heb ik haar ook leren kennen als een zeer betrokken collega en niet in het minst van belang, een RT docent waar leerlingen met veel plezier naar toe gingen, omdat zij naast de persoonlijke aandacht ook de resultaten daadwerkelijk zagen van de extra ondersteuning die Sandra hen middels de RT bood.

Ik kreeg remedial teaching van Sandra voor het vak Engels. Ik heb veel geleerd, zoals Engelse teksten lezen en begrijpen. Ik vond het heel leerzaam. Sandra is erg aardig.
Toen ik klaar was met het vak Engels, kreeg ik extra hulp voor wiskunde. Nu haal ik ook voldoendes voor wiskunde.

Lees alle referenties