Bijles

Bijles

Bijles kan gegeven worden voor alle vakken op elk niveau, aan leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, maar ook aan volwassenen die een opleiding gaan volgen of een vak willen bijspijkeren. Bijles kan gericht zijn op:

  • Één vak of meerdere vakken
  • Uitleggen en herhalen van de leerstof
  • Extra uitleg geven bij moeilijke onderdelen
  • Het bijhouden van de actuele stof
  • Het leren en vergroten van leerstrategieën en studievaardigheden
  • Het voorbereiden van een toets, tentamen of examen of een combinatie hiervan.

Bijles is het bijspijkeren van een vak, een intensieve, vakinhoudelijke begeleiding. Kinderen, jongeren of volwassenen hebben vaak, naast moeite met één of meerdere vakken, behoefte aan herhaaldelijke instructies om op een efficiënte en systematische manier te leren.

De begeleiding is erop gericht dat het kind, de jongere of volwassene de lesstof goed doorziet en zelfstandig kan maken. Bijles is niet hetzelfde als huiswerkbegeleiding, maar wordt vaak gecombineerd.

Wanneer het niet goed gaat met een kind, jongere of volwassene op school/ opleiding en moeite heeft met bepaalde vakken, kan bijles uitkomst bieden.

Bijles wordt meestal gegeven door een professioneel remedial teacher of aan een huiswerkinstituut, na schooltijd. Het is een groot voordeel wanneer bijles wordt gegeven door een professioneel remedial teacher. De remedial teacher biedt niet alleen ondersteuning bij het uitleggen en herhalen van de leerstof, maar kan ook de oorzaak van de leerproblemen aanpakken. De remedial teacher kijkt gericht naar het niveau van het kind, de jongere of volwassene en naar wat hij/zij nodig heeft om verder te komen. Het gaat dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook de manier waarop hij/zij het zich eigen maakt. Wanneer de oorzaak van de leerproblemen duidelijk is, zoekt de remedial teacher naar een aanpak die het best bij de leerling past.

Vaak wordt er vanuit gegaan dat bijles alleen geschikt is voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, terwijl volwassenen en leerlingen in groep 6, 7 en 8 en ook gebaat zijn met bijles. Soms loopt een leerling op de basisschool een achterstand op, meestal op het gebied van taal en rekenen. Doordat het kind een periode van individuele begeleiding, duidelijke uitleg en goede instructie krijgt, kunnen de achterstanden weggewerkt worden en krijgt het kind meer zelfvertrouwen doordat het positieve ervaringen opdoet met de vakken. Ook de voorbereiding tijdens de bijles op de CITO-toets, maakt dat de leerling zich zekerder gaat voelen en beter presteert op het eigen niveau. Dit bevordert een soepele doorstroming naar de volgende groep en het voortgezet onderwijs.

Het is belangrijk dat het kind, de jongere of volwassene door de bijlessen weer plezier in leren en het zelfvertrouwen (terug)krijgt, zodat hij/ zij na verloop van tijd zelfstandig school/opleiding succesvol kan vervolgen en afronden.