Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Bij huiswerkbegeleiding wordt onder andere gewerkt aan :

  • Het leren plannen en maken van huiswerk
  • Het zelfstandig aanpakken van huiswerk
  • Het leren overzicht te houden
  • Het leren en vergroten van leerstrategieën en studievaardigheden
  • Het inhalen van vakinhoudelijke achterstanden
  • Het vergroten van de zelfstandigheid
  • Het verbeteren van de werkhouding
  • Het verbeteren van het sociaal-emotioneel welbevinden
  • Het vergroten en verbeteren van het zelfvertrouwen, motivatie en plezier.

Huiswerkbegeleiding is extra ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen die gedurende een bepaalde periode niet (goed) mee kunnen komen in de les, die moeite hebben met plannen, structureren en effectief leren van het huiswerk.

Huiswerkbegeleiding is iets anders dan bijles. Bijles is het bijspijkeren van een vak, een intensieve, vakinhoudelijke begeleiding. Bij huiswerkbegeleiding gaat het om het verbeteren van het functioneren van het kind, de jongere of volwassene op school/opleiding als geheel.

Wanneer het niet goed gaat op school en/of je hebt moeite met het maken van huiswerk, kan huiswerkbegeleiding uitkomst bieden.

Huiswerkbegeleiding vindt meestal plaats na schooltijd en wordt gegeven op school, door een professioneel remedial teacher of aan een huiswerkinstituut.

Er is een groot voordeel van huiswerkbegeleiding onder de verantwoordelijkheid van een remedial teacher. Niet alleen wordt erop toegezien dat het huiswerk wordt gemaakt en geleerd, maar ook kan de oorzaak van leerproblemen worden aangepakt. Onder begeleiding van een remedial teacher wordt samen eerst besproken en bekeken waar het kind, de jongere of volwassene moeite mee heeft, waarom het leren moeilijk is en met welke problemen hij/zij worstelt. Het kunnen verschillende problemen zijn; concentratieproblemen, moeite met plannen, motivatieproblemen, te weinig aandacht en zorg op school, moeite met het leren van bepaalde vakken of een bepaald vak etc.

Wanneer het duidelijk is wat de problemen en/of de oorzaken van de problemen zijn, zoekt de remedial teacher naar een oplossing / aanpak die het leren makkelijker maakt.

Je leert met behulp van leerstrategieën en studeertechnieken overzicht te krijgen over de huiswerktaken. Daarbij wordt geleerd wat je allemaal moet leren, wat je moet maken, wanneer je het moet maken, hoeveel tijd het kost om het te maken, hoe je een stuk tekst uit het hoofd leert, op welke manier je woordjes kan onthouden, hoe je je voorbereidt op een proefwerk etc.

De remedial teacher besteedt vooral aandacht aan de vakken waar je moeite mee hebt, maar als er genoeg tijd is, wordt aan de andere vakken ook aandacht besteed.

Door training bij huiswerkbegeleiding leer je de stof op een goede manier eigen te maken, zelfstandig plannen en structureren en het huiswerk zelfstandig te maken.

Het is belangrijk dat het kind, de jongere of volwassene door huiswerkbegeleiding onder begeleiding van de remedial teacher langzaamaan plezier in leren en het zelfvertrouwen (terug)krijgt, zodat hij/zij na verloop van tijd zelfstandig school/opleiding succesvol kan vervolgen en afronden.