Tarieven

Tarieven:

  • Intakegesprek:                                                      Gratis
  • Toets(en) afnemen:                                              € 45,- per uur
  • Toets(en) nakijken en analyseren:                     € 45,- per uur
  • Opstellen handelingsplan:                                  € 45,- per uur
  • Individuele begeleiding:                                      € 45,- per uur
  • Evaluatiegesprek:                                                  Gratis

De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). Remedial teaching, huiswerkbegeleiding en bijles is vrijgesteld van BTW.

Voorwaarden:

• Bij eventuele ziekte of verhindering moet u zich uiterlijk 24 uur van te voren afmelden, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
• De facturen worden aan het einde van iedere maand per mail verzonden. U wordt verzocht deze binnen 14 dagen te betalen.
• Bij het niet nakomen van de financiële verplichting kan Remedial Teaching Arnhem 4all deze overeenkomst verbreken.
• Bij het niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen, kan Remedial Teaching Arnhem 4all besluiten dat de betaling vooraf geschiedt.
• U bent op de hoogte van de vastgestelde prijzen.
• Indien u de begeleiding voortijdig wil beëindigen, dient u dit 14 dagen van te voren schriftelijk aan te kondigen.