Werkwijze

Aanmelden:

• Voor het maken van een afspraak neemt u per mail of telefonisch contact met mij op. Wanneer u mij mailt, neem ik zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.
• Tijdens ons telefoongesprek geeft u aan voor wie en waarbij u hulp nodig heeft. We bespreken wat ik als remedial teacher voor u kan betekenen en we maken een afspraak voor een intakegesprek. Daaraan voorafgaand vult u een vragenlijst in.

Het intakegesprek:

• Tijdens het intakegesprek bespreken we de vragenlijst en aanvullende informatie, zoals testresultaten, onderzoeksgegevens en rapporten.
• Op deze manier wordt duidelijk wat het probleem is, wat er al gedaan is en wat de aandachtspunten zijn.
• Als de hulpvraag een kind betreft, vraag ik hem/haar tijdens de intake wat hij/zij wil leren, op welke manier, met weke middelen e.d. Het is belangrijk dat uw kind meedenkt over het handelingsplan, uw kind kan goed aan geven wat hij/zij moeilijk vindt en wat hij/zij graag wil leren.
• Indien wenselijk, neem ik contact op met school en zorg ik voor (aanvullende) toetsing.

Het opstellen van een handelingsplan:

• Op basis van alle verkregen informatie stel ik een of meer leerdoelen vast.
• Om dit leerdoel te bereiken, maak ik een plan van aanpak, waarin leermiddelen en leerinhoud goed op elkaar zijn afgestemd.
• Vervolgens maken we afspraken over duur, dag(en) en tijdstip van de begeleiding.

De begeleiding:

• Bij remedial teaching zorg ik voor de materialen, bij huiswerkbegeleiding en bijles werken we over het algemeen met de lesmethode(s) van school.
• In de regel duurt een handelingsplan 12 weken.

Evaluatie:

• In week 12 evalueer ik het handelingsplan. Hier maak ik een verslag van en dit bespreek ik met u tijdens het evaluatiegesprek.
• Als het doel niet (geheel) is behaald, kan begeleiding in overleg worden voortgezet. Het handelingsplan wordt dan bijgesteld.